Biotehnologija2022-10-19T14:02:34+02:00

Je li studij Biotehnologije za Vas?

Izmjerite svoje znanje na kvizu ispod

Rezultati


Čestitamo!
Najpametnija si osoba u sobi.
Šteta što je ta soba prazna (svi su tamo gdje je zabava a ti si odlučio održati PowerPoint prezentaciju hvaleći svoja postignuća)
😛


Čestitamo!

Možda nisi najpametnija osoba u sobi no kod tebe je zabava.

Nema te ekipa kojoj nisi zabavna (iako možda na tvoj račun no tebi to ne smeta)

😛

#1. Alge se koriste za proizvodnju:

Odaberi sve odgovore za koje smatraš da su točni

Sljedeće pitanje

#2. Pivo se proizvodi od:

Odaberi sve odgovore za koje smatraš da su točni

Sljedeće pitanje

#3. Boja piva dolazi od:

Sljedeće pitanje

#4. Mikroskop je izumio:

Sljedeće pitanje

#5. Mikroskop je prvobitno bio razvijen za potrebe:

Sljedeće pitanje

#6. Repa je sirovina za proizvodnju:

Odaberi sve odgovore za koje smatraš da su točni

Sljedeće pitanje

#7. Saharoza je kemijsko ime za:

Sljedeće pitanje

#8. Pivo sadrži vitamine:

Sljedeće pitanje

#9. Biodizel je:

Sljedeće pitanje

#10. Čovjek ima koliko kromosoma:

Sljedeće pitanje

#11. ATGC

Završi

Što ćete učiti?

Zaviri u labose

Riječ bivših studenata